VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA

 
 


                                              
                                            
                                      


                           (2017 får jag ta emot Liv i Sveriges Trampcykelpris)


Min senaste bok:

VI KOM INTE BARA FÖR ATT SÄGA HEJ

En bok om integration


Min svåger, journalisten och författaren David Schwarz, starta invandrardebatten på 60-talet. Med honom hade jag många diskussioner om integration.


På 2010-talet ville jag se vad som hänt inom området. Hur bra är vi på att integrera utlandsfödda i det svenska samhället. Man kan säga att jag gjorde en egen integrationsresa och resultatet blev en bok.


Men resan engagerade mig djupt i dagens integration.

Jag blev vintern 2016 god man  för en ensamkom–mande afghansk pojke. Sedan 2001 är jag volontär inom IM (Individuell Människohjälp). Hösten 2016 blev jag projektledare för en integrationsprojekt i vår butik i Linköping. Klicka  gärna på länken här och läs mera om det.

https://manniskohjalp.se/nyheter/2017/01/praktisk-spraktraning-pa-kopet


flikarna här ovan kan du läsa om mina övriga böcker och få veta något om mig själv. Bland annat om min egen bild av integration.

Helmi Jönestam